Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Havarijné poistenie auta

Hľadáte najlacnejšie havarijné poistenie v Rožňave? Žiadny problém, pomôžeme vám nájsť najlacnejšiu havarijnú poistku nezávislým porovnaním cien havarijného poistenia, vyberte si pre vás najlepšiu cenu poistenia!

>>> porovnanie cien havarijného poistenia


Havarijné poistenie kryje škody, ktoré si spôsobíte sám nesprávnym konaním pri vedení motorového vozidla, alebo nezistená osoba na vašom vozidle (vandalizmus). Krytá je aj živelná udalosť, poškodenie vozidla zverou či hlodavcami a odcudzenie vozidla.

Poisťovne preplácajú opravy vozidla a diely v nových cenách, zaplatíte len dohodnutú spoluúčasť.

Súčasťou havarijného poistenia sú zvyčajne aj asistenčné služby, ktoré môžete využiť pri poruche, nehode alebo krádeži vozidla.