Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

PZP - povinné zmluvné poistenie

Uzavrite najlacnejšie povinné zmluvné poistenie v Rožňave! Porovnáme vám ceny poistenia vozidla všetkých poisťovní za okamih s možnosťou ihneď uzavrieť poistnú zmluvu s okamžitou platnosťou poistenia.

>>> porovnanie cien PZP online

PZP ako povinnosť

  • nutnosť uzavrieť zákonné PZP vyplýva pre každé motorové vozidlo, ktoré ma pridelené evidenčné číslo a používa sa v cestnej premávke
  • pre držiteľov nepoistených vozidiel hrozia pokuty až do výšky 3319 € a náhrada spôsobenej škody
  • dokladom o poistení je biela karta (potvrdenie o poistení), túto majte vždy vo svojom vozidle
  • možnosť rôznych pripoistení namiesto potreby havarijného poistenia (živel, stret so zverou, úrazové poistenie vodiča a posádky vozidla, čelné sklo/sklá, náhradné vozidlo, krádež vozidla, vandalizmus, vlastná totálna škoda...)